Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michał Patynowski prowadzący Kancelarię w Warszawie przy ul.Broniewskiego 59a ogłasza, że w dniu 09-04-2015r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul.Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1138, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: 01-684 Warszawa, ul.Klaudyny 18, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ruda" (Adres spółdzielni: 01-684 Warszawa, ul.Klaudyny 18A), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Lokal mieszkalny znajduje się na ósmym piętrze budynku wielomieszkaniowego. Lokal składa się z trzech pokoi (17,04m2, 7,92m2, 10,38m2), kuchni (6,47m2), łazienki (4,00m2), wc (1,20m2), hallu (7,31m2). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 54,32m2. Według księgi wieczystej wynosi: 54,30m2. 

Suma oszacowania wynosi: 323.258,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 242.443,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 32.325,80zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 15 w Warszawie 93 1020 1156 2093 7202 2020 8113. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa. 

W dniu 02.04.2015r. o godz.: 18-20:00 wolno oglądać przedmiotowy lokal. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul.Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych I Co 1617/13. Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika w poniedziałki 15-18:00 oraz w czwartki 9-12:00.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michał Patynowski Kancelaria Komornicza w Warszawie 01-865 Warszawa, ul. Broniewskiego 59A e-mail: warszawa6@komornik.pl FAX : 022 869 47 92.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201257

Numer oferty: L/134/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 242.443,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie