Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 1152, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Przytyk 7, 01-962 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal usytuowany jest na czwartym piętrze (ostatnim) w budynku 5 kondygnacyjnym wielorodzinnym przy ul. Przytyk 7 w Warszawie. Lokal ma powierzchnię użytkową 48,00 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, łazienki z WC, kuchni, przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 26 o powierzchni 4,16 m2. Lokal jest w standardzie bardzo dobrym. Lokal jest własnością na za zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Marcina Stańczaka i Katarzyny Stańczak. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 29-04-2015. 

Suma oszacowania wynosi 304 944,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 708,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 495,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marcin Jachowicz

Kancelaria Komornicza, Mysłowicka 14, Warszawa, 01-612 Warszawa

tel. 224401519 / fax. 224401519

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205487

 

Numer oferty: L/56/N/03/15
Region: mazowieckie
Cena: 228.708,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie