Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 16-01-2014r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki o nr geod.3074/1 i pow.0,0891ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym o pow. użytk.73 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytk.30 m2 oraz garażem o pow. użytk.24,50m2 położonej:

16-010 Wasilków, Sienkiewicza dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 217 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  163 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 750,00zł w gotówce lub na konto Komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Agnieszka Kosacka-Bobier

Kancelaria Komornicza w Białymstoku

15-889 Białystok ul. Brukowa 28

tel. 85 732 74 18

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112546

Numer oferty: L/96/N/12/13
Region: podlaskie
Cena: 163.125,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka