Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12/01/2016 o godz 12.00 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

działka nr 12/2 o pow. 0,1339 ha oraz działka nr 12/6 o pow. 0,0116 ha położone Wieliczka

Działka nr 12/2 oszacowana jest na kwotę: 468.716,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 351.537,00 zł.  Działka nr 12/6 oszacowana jest na kwotę: 14.255,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 10.691,25 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka nr 12/2 o umiarkowanym płaskim ukształtowaniu terenu, zbudowana budynkiem. Działka nr 12/6 wąska o silnie wydłużonym kształcie.

Numer oferty: L/38/N/12/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka