Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy Wojska Polskiego 19, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wierzchląd  73-110 Stargard Szczeciński.

Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 40 14401143 0000 0000 1598 9677.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Dorota Działowska Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1B/1, Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 918369797 / fax. 918369797.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239521

 

 

Numer oferty: L/116/N/08/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 9.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka