Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Witold Guziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wojska Polskiego 1, 62-230 Witkowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony w Witkowie, ul. Wojska Polskiego 1, powiat gnieźnieński woj.wielkopolskie wraz z przysługującym udziałem 466/39037 części nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia. Lokal mieszkalny znajduje się na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 43,6m2. Składa się z 2 pokoi, łazienki z wc , przedpokoju, kuchni oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow.3,0m2 - łączna powierzchnia 46,6m2. Lokal z balkonem . Rozkład funkcjonalno-użytkowy mieszkania - rozkładowe ( wejście do kuchni z pokoju dziennego ) . Dojazd do budynku drogą o nawierzchni asfaltowej , parking utwardzony przy budynku. Otoczenie stanowią podobne budynki mieszkalne wielorodzinne , ulica o małym natężeniu ruchu kołowego i pieszego, szkoła. W dalszej odległości zespół garaży i ogrody działkowe. Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O.Centrum Konin 04102027460000330200529412 lub gotówką w kasie kancelarii komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum w Koninie 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Koninie mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Witold Guziński

Kancelaria Komornicza, Zagłoby 1, Słupca, 62-400 słupca

tel. 63 274 31 57 / fax. 63 274 31 58

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200812

 

Numer oferty: L/65/N/02/15
Region: wielkopolskie
Cena: 71.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie