Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Tomasz Kędziora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2016 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A, 80-802 Gdańsk, pokój E 1.10A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego, położonego przy Jana z Kolna 5, 83-000 Pruszcz Gdański, dla którego w III Wydziale Ksiąg Wieczystych SR Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzona jest  księga wieczysta.

Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr S11 o łącznej powierzchni użytkowej 49,52m2 wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej działki nr 24 wynoszącym 33/10 000 związanym
z własnością lokalu, ilość izb - 3. 

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację zgodnie
z art. 962 kpc.

Link do obwieszczenia: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/280727

Numer oferty: L/40/N/03/16
Region: pomorskie
Cena: 104.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy