Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Syndyk Masy Upadłości

Zakładów Mięsnych „JANDAR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Woźnikach, ul. Cegielniana 19, 42 – 289 Woźniki

informuje, że posiada do sprzedaży z ‘wolnej ręki’ nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionych nieruchomości, położonych przy ulicy Cegielnianej 19 w Woźnikach, województwo śląskie, powiat lubliniecki, gmina Woźniki, w skład których wchodzą następujące nieruchomości:

  1. nieruchomość B zabudowana budynkami w postaci: budynku ubojni lub/i, budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa plus  udział w ½ części w drodze wewnętrznej DR1 – działka nr 829/31, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, oraz udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.620.640 zł netto plus VAT;
  2. nieruchomość C zabudowana budynkami w postaci: budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa plus  udział w ½ części w drodze wewnętrznej DR1 – działka nr 829/31, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, oraz udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.079.640 zł netto plus VAT;
  3. nieruchomość D zabudowana budynkami w postaci: budynku myjni, budynku technicznego, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, wartość oszacowania 304.300 zł netto plus VAT;
  4. parking posadowiony na działce 564/48 o powierzchni 2.066 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00045317/3 oraz działce 718/48 o powierzchni 3.208 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00043957/7, wartość oszacowania 228.200 zł netto plus VAT.

Szczegółowy wykaz oraz opis nieruchomości wraz z ich operatem szacunkowym dostępny jest w Biurze Syndyka w Woźnikach przy ul. Cegielnianej 19. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 034/352-12-40 .

W umowie sprzedaży kupujący powinien zobowiązać się do nieodpłatnego użyczenia Syndykowi odpowiedniego pomieszczenia, niezbędnego dla prowadzenia upadłości, do czasu jej ukończenia.

  

 

Numer oferty: L/131/N/10/13
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny