Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak Kancelaria Komornicza w Mławie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-08-2015 r. o godz 14:30 w sali nr 1B Sądu Rejonowego w Mławie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1530 ha, składającej się z czterech sąsiadujących ze sobą działek: działki nr 992/2 o powierzchni 961 m.kw., działki nr 993/3 o powierzchni 119 m.kw., działki nr 999/11 o powierzchni 50 m.kw., działki nr 999/12 o powierzchni 400 m.kw. Na działce nr 999/2 znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym i garaż dwustanowiskowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 176 m.kw., a powierzchnia użytkowa 284,47 m.kw. Na działce nr 999/12 znajduje się zagłębiony basen kąpielowy, pozostałe działki nie są zabudowane. Nieruchomość jest wyposażona w instalacje wewnętrzne: energię elektryczną, gaz, wodociąg, szambo. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mława.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 750.000,00 zł,w tym:

-   działka nr 999/2 (zabudowana) na kwotę 706.750,00 zł

-   działka nr 999/3 na kwotę 8.450,00 zł

-   działka nr 999/11 na kwotę 3.550,00 zł

-   działka nr 999/12 na kwotę 31.250,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 500.000,00 zł w tym:

-   działka nr 999/2 (zabudowana) na kwotę 471.166,67 zł

-   działka nr 999/3 na kwotę 5.633,33 zł

-   działka nr 999/11 na kwotę 2.366,67 zł

-   działka nr 999/12 na kwotę 20.833,33 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w' wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 75.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika Bank Pekao SA 92 12402034 11110010 42465277 z opisem "wadium KW PL1 M/00038349/5", w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak Kancelaria Komornicza w Mławie 06-500 Mława, ul. Mariacka 1 tel./fax (23) 654-01-77.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237974

 

Numer oferty: L/71/N/07/15
Region: mazowieckie
Cena: 500.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka