Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntową nr 1412/12, niezabudowaną o powierzchni 1326m2 mająca dostęp do drogi publicznej, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową ( w drodze)  położonej: 68-100 Żagań, Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma     oszacowania     wynosi   128 480,00 zł,     zaś    cena    wywołania   jest   równa   2/3    sumy   oszacowania  i wynosi 85 653.33 zł  .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 848.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 o. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta ul.  Mickiewicza 1, 68-100 Żagań tel.: 68 4775170 fax.: 68 4775175 mail: zagan1@komornik.pl

Numer oferty: L/5/N/07/14
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka