Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Żaganiu   Izabela   Todorowska-Paterek   Kancelaria Komornicza   w   Szprotawie   ul. Odrodzenia 8,  tel. 068 376 27 34  w  oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu : 04 KWIETNIA 2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Żaganiu ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się :

                                                                 PIERWSZA LICYTACJA

Lokalu mieszkalnego  o powierzchni 66,00 m.kw. położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 6,10 mkw oraz udział w wysokości 34/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr 3610/1 o powierzchni 1.631 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Żagań ul. Findera 18, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański, województwo lubuskie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość   oszacowano   na   kwotę   149 030,00 zł.   Cena   wywołania I licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 111 772,50 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości na konto komornika PKO BP 53102054600000530200059261 tj. 14 903,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. 068 376 27 34.             

 

Numer oferty: L/13/N/03/14
Region: wielkopolskie
Cena: 111.772,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie