Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2014r. o godz. 13:15w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr 6A. odbędzie  się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  stanowiącej nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0030 Zakrzewo 1A. gmina Darłowo, na kolonii Zakrzewo Dolne składającą się z działek nr 156o powierzchni 1,8188 ha. nr 170o powierzchni 1,74 ha i nr 173o powierzchni 1.16 ha - powierzchnia łączna wynosi 4,7188 ha,dojazd drogą gruntową, działka nr 156 zabudowana jest wolnostojącym jednorodzinnym domem o powierzchni użytkowej 168,50 m2 oraz czterema wolnostojącymi domkami letniskowymi o powierzchni 37,77 m2 każdy, przy czym jeden domek jest w stanie surowym położonej: 76-150 Darłowo, Zakrzewo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi 655 900,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 491 925,00 zł.  Licytant  przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 590,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński ul. Zwycięstwa 155/2, 75-605 Koszalin tel.: 94 3420973 email: koszalin.mrowinski@komornik.pl http: www.komornik-koszalin.pl

Numer oferty: L/79/N/09/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 491 925,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka