Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2014r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 56 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej  prawo własności do lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki z wc o łącznej powierzchni 41,33 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5, 41m2 oraz udziałem w wysokości 4133/2213917 w działkach gruntu związanym z własnością lokalu położonej: 18-300 Zambrów, ul. Grunwaldzka 13, dla której SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .

Suma oszacowania wynosi 100 060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 045,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 006,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 74102013320000170200373522 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski Kancelaria Komornicza w Zambrowie 18-300 Zambrów Białostocka 31 tel. 086 2714838

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114706

Numer oferty: L/45/N/01/14
Region: podlaskie
Cena: 75.045,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie