Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-02-2014r. o godz. 10:00 w sali nr46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

Lokalu mieszkalnego  przy ul. Słonki 33 w Żywcu wraz z udziałem w prawie własności gruntu dz. nr 4463/12 o pow. 0,0372 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 138.245,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 103.683,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13.824,50 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądów/ przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3 tel/fax: (33) 867-46-45 www.komornik.zywiec.pl, email:zywiec2@komomik.pl

 

Numer oferty: L/115/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 103.683,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie