Opis

Komornik Sądowy przy. Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2014 roku o 10:00 w 26-050 Zagnańsk Bartków  odbędzie się licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

l.p.

opis ruchomości

wartość *

ilość

cena wywołania *

 

1.

Renault Midłiner Sam. ciężarowy Renault Midliner  rok 1995,

7.000,00 zł

1,00

5.250,00 zł

2.

Mercedes-Benz 1517 Sam. ciężarowy Mercedes-Benz 1517, rok 1996, chłodnia

13.000,00 zł

1,00

9.750,00 zł

3.

Mercedes-Benz ATEGO Sam. ciężarowy Mercedes-Benz ATEGO 1217, rok 1999

20.000,00 zł

1,00

15.000,00 zł

RAZEM:

30.000,00 zł**

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.                    

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy  jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny; nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek - Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1 tel. (32) 7690825 7336225-27

Numer oferty: L/39/R/06/14
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu