Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.02.2015 r. o godz. 08:00 miejsce: 86-300 Grudziądz, ul. Lubuska 2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1 samochód ciężarowy marki Terberg  rok prod. 2000

I [szt.]

130 000,00

65 000,00

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelarii! Komornicza w Grudziądzu ul.Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz lel./fax: 56 46 263 46 | 723 257 723 e-mail: j5mdziodzl@komornik.plwww.5okolDwska.komomik.pl

Numer oferty: L/6/R/01/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 65.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu