Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zgorzelcu  Konrad Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-10-2013r. o godz. 11.00   odbędzie się w Lwówku Śląskim przy ul. Orzeszkowej 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 _________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                                                    Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

__________________________________________________________________________________

1.     Samochód marki BMW X5 , 3.0 diesel rok prod. 2005

udział 51%                                                                             1 [szt.]     25 500,00  **)          12 750,00zł

__________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa

UL. WARSZAWSKA 14, 59-900 ZGORZELEC

TEL.: 075 7713615

MAIL: KOMORNIK1ZGORZELEC@WP.PL

Numer oferty: L/28/R/09/13
Region: śląskie
Cena: 12.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu