Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2015r. o godz. 11:00 Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piramowicza odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

  1. Udział w wysokości 51/100 w prawie własności pojazdu Volkswagen Passat cena oszacowania 25 500,00 zł  cena wywołania  19 125,00 zł kolor żólty / złoty, rok prod. 2009

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien zgodnie z treścią art. 867(1) kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: - 2.550,00 zł - przystępując do licytacji Udział w wysokości 51/100 w prawie własności pojazdu Volkswagen Passat cc,

Rękojmię można uiścić:

*  na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Korporacyjne Opole 35 10203668 0000 5202 0276 6749 i stawić się na licytację z dowodem przelewu,

*  w kasie Kancelarii Komornika, gotówką - najpóźniej w dniu przetargu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza Kancelaria Komornicza Kędzierzyn-Koźle 47-200 Kędzierzyn-Koźle Piramowicza 22 tel. 774874376; 774821340.

 

Numer oferty: L/2/R/06/15
Region: opolskie
Cena: 19.125,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu