Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-10-2013r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komorniczej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 22 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 __________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                      Ilość                Wartość szacunkowa         Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________

1.      Hyundai Getz rok prod. 2009                   

          1 [szt.]                                                                              14 500,00  **)                    10 875,00

__________________ _______________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.450,00zł. Rękojmię można uiścić:

* na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  Centrum Korporacyjne Opole 35 10203668 0000 5202 0276 6749 i stawić się na licytację z dowodem przelewu,

* w kasie Kancelarii Komornika, gotówką - najpóźniej w dniu przetargu.

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Damian Kucza

Kancelaria Komornicza Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle Piramowicza 22

tel. 774874376; 774821340

 

Numer oferty: L/18/R/10/13
Region: śląskie
Cena: 10.875,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu