Opis

Licytacja odbędzie się za za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie https://pkozakupy.pkobp.pl

Oferenci zainteresowani udziałem w licytacji nie posiadający konta w systemie zakupowym powinni zarejestrować się pod linkiem https://pkozakupy.pkobp.pl. Każdy zainteresowany oferent powinien również przesłać informację o chęci wzięcia udziału w licytacji pocztą elektroniczną na adresy: tomasz.olak@pkobp.pl oraz emil.pietruchowski@pkobp.pl w temacie wpisując: DWU201505 - Licytacja drukarek.

Termin nadsyłania zgłoszeń chęci uczestnictwa upływa 2015-05-20 o godzinie 16:00, po tym terminie nowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest dopuszczenie do niej przez Bank oraz złożenie jednej wspólnej oferty na odkupienie drukarek.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin licytacji zostanie ustalony przez Bank po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów dopuszczonych do licytacji, odstąpienia od licytacji lub unieważnienia jej bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Numer oferty: DWU201505
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Maszyny i urządzenia