Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Bogusław Klimaszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-09-2015r. o godz. 10:00 w: 05-420 Postoliska, ul. Jadowska odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Ciągnik siodłowy RENAULT PREMIUM DX/11-410, rok produkcji 2007

1 [szt.]

38 000,00 *4)

28 500,00

2

Ciągnik siodłowy RENAULT MAGNUM rok prod. 2002

1 [szt.]

15 000,00 *4)

11 250,00

3

Ciągnik siodłowy RENAULT PREMIUM 450 rok produkcji 2007

1 [szt.]

48 000,00 *4)

36 000,00

4

Naczepa ciężarowa SCHMITZ S01, rok produkcji 2003

1 [szt.]

20 000,00 *4)

15 000,00

5

Naczepa ciężarowa SCHMITZ S01, rok produkcji 2003

1 [szt.]

20 000,00 *4)

15 000,00

6

Naczepa ciężarowa KRONE SPD 27, rok produkcji 2004

1 [szt.]

25 000,00 **

18 750,00

7

Naczepa ciężarowa KOGEL SN0024, rok produkcji 2005

1 [szt.]

25 000,00 *4)

18 750,00

8

Ciągnik siodłowy Renault Premium, rok produkcji 2008

1 [szt.]

49 000,00 *4)

36 750,00

 

 

 

 

 

**) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Bogusław Klimaszewski Kancelaria Komornicza w Warszawie 02-034 Warszawa Wawelska 78/5 e-mail: warszawa.klimaszewski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/6/R/08/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu