Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura mający kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.04.2015 roku o godz. 10.00 odbędzie się w Rudzie Śląskiej przy ul. Halembskiej pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Cena

 

L.p.

prot.

ruchomości

Ilość

Oszacowania

Wywołania

 

1

1

Udział w wysokości 51/100 części w ciągniku samochodowym Renault Premium,

 

l

oszacowanie przez biegłego nastąpi do dnia licytacji, cena zostanie podana w dniu licytacji

3/4 wartości ustalonej przez biegłego

2

1

Udział w wysokości 51/100 czyści w ciągnik samochodowym Renault Premium rok produkcji 2008

 

l

oszacowanie przez biegłego nastąpi do dnia licytacji, cena zostanie podana w dniu licytacji

3/4 wartości ustalonej przez biegłego

       

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura Kancelaria Komornicza 41-709 Ruda Śląska, ul.Gen.Hallera 2 tel. (32) 248-50-41     www.komornikruda.pl

Numer oferty: L/6/R/04/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu