Opis

Komornik Sądowy przy Sodzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2015r. o godz, 12:00 w lokalu: 43-370 Szczyrk, ul. Klimczoka 2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

  1. Trak taśmowy „WOOD-MIZER” – wartość szacunkowa 145.000,00 zł; cena wywołania – 108.750,00 zł

  2. Piła Taśmowa Żefamr.prod. 1983 -  wartość szacunkowa – 3.500,00 zł ; cena wywołania – 2.625,00 zł

  3. Ukośnica piła tarczowa Makita – wartość szacunkowa – 2.500,00 zł; cena wywołania – 1.875,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.- Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny. traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc). W przetargu' nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków  poprzedniej licytacji.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sodzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz ul.Piastowska 15/4 43-300 Bielsko-Biała tel 033 816-10-52 e-mail:bielsko.biala.wojtowicz@komornik.pl

Numer oferty: L/7/R/05/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia