Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska (sygn. akt  KM 902/15) wynika, iż: w dniu 14.07.2015r. o godz. 13:00  w lokalu Adam Gomoła 02-495 Warszawa ul. Noworegulska 3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867   I LICYTACJA RUCHOMOŚCI należąca do: Małgorzata Wróble, Krzysztof Wróbel, składająca się z:

L.p.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość w zł.

szacunkowa

wywołania

 

1.

 

 

Samochód osobowy

Honda Odyssey

Rok produkcji: 2005

Kolor szary

3,5l, 244 km

 

 

 

1

 

 

 

25 000,00

 

 

 

18 750,00

 

 

Wskazane w obwieszczeniu ruchomości można oglądać w dniu licytacji przed jej rozpoczęciem.

 

Podstawa: obwieszczenie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska ul. Sprawiedliwości 6; 05-800 Pruszków tel.: 22 729 07 03 mail: pruszkow.lewinska@komornik.pl

Numer oferty: L/23/R/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 18.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu