Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Lodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2015 r. o godz. 10:00 pod adresem: 05-075 Warszawa, Wesoła, Ul. Diamentowa odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY FORD MONDEO 2,0 TDCI ROK PROD. 2004

I [szt.]

6 000,00 7i

4 500,00 zl

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75%sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nic wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867* kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nic wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem  urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym dla Lodzi-Śródmieścia w ŁodziJ arosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi 90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3 tcl. (42)6366564, fax. (42)6366521 c-mail: lodzl@komornik.pl

Numer oferty: L/7/R/12/14
Region: mazowieckie
Cena: 4.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu