Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2015 o godz. 11:00 pod adresem: ., ul. Płocka , 87-800 Włocławek, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

Citroen Jumper, rok prod. 2003, , kolor żólty

1

9 700,00 zł

7 275,00 zł

2

Telewizor LG seria 007MAWL5J321 Code 50PJ250-ZCBEULLJP- kolor czarny z pi

1

1 200,00 zł

900,00 zł

3

Lodówka LG Premium z Digital, koloru srebrnego ( dwu drzwiowa)

1

2 200,00 zł

1 650,00 zł

*) cena za sztukę 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, 87-800 Włocławek tel. 542312992 / fax. 542312920.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234949

 

Numer oferty: L/4/R/08/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne
Środki transportu