Informacje ogólne o akcjach
Akcjonariat

Akcjonariat

AkcjonariuszUdział w kapitale zakładowymGłosy na WZA
Ilość%Ilość%
SKARB PAŃSTWA*367 918 98029,43367 918 98029,43
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (d. ING OFE)64 594 4485,1764 594 4485,17
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY83 952 4476,7283 952 4476,72
POZOSTALI AKCJONARIUSZE733 534 12558,68733 534 12558,68
OGÓŁEM1 250 000 000100,001 250 000 000100,00

 * Na podstawie komunikatu prasowego MSP http://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/30370,Skarb-Panstwa-dokapitalizowal-BGK-na-potrzeby-Inwestycji-Polskich.html

Dane adresowe akcjonariuszy znaczących

nazwaadrestelefone-mailwww
Kancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
(+48 22) 694 60 00kontakt@kprm.gov.plhttps://premier.gov.pl/
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalnyul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
(+48 22) 522 0000;
(+48 22) 522 1111
info@nn.plwww.nn.pl
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny

ul. Domaniewska 44,
02-672 Warszawa

(48 22) 557 4444;
(48 22) 557 4050

bok_ofe@aviva.plwww.aviva.pl/
Dywidenda
Drukuj