Informacje ogólne

Informacje o akcjach

PKO Bank Polski Shareholders
Liczba akcji:1 250 000 000
Wartość nominalna 1 akcji:1 zł
Notowane:GPW w Warszawie od 10.11.2004 r.
Indeksy:WIG, WIG20, WIG30, WIG Banki
ISIN:PLPKO0000016
FISN:PKOBP/BRSH SER-A-D PLN1.0
LEI:P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Bloomberg:PKO PW
Reuters:PKOB WA

 

Informacje o Akcjonariuszach

PKO Bank Polski Shareholders
Akcjonariusz

Udział w kapitale zakładowym
ilość / %

Głosy na WZA
ilość / %

Dane adresowe
akcjonariuszy znaczących

Dane kontaktowe
akcjonariuszy znaczących

 Skarb Państwa

367 918 98029,43367 918 98029,43

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

(+48 22) 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl
premier.gov.pl

 Nationale-Nederlanden OFE (d. ING OFE)

95 472 0087,6495 472 0087,64Nationale-Nederlanden OFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
(+48 22) 522 00 00 | 522 11 11
info@nn.pl
www.nn.pl 

 Aviva OFE

89 163 9667,1389 163 9667,13

Aviva OFE
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

(+48 22) 557 44 44 | 557 40 50
bok_ofe@aviva.pl
www.aviva.pl 

 pozostali Akcjonariusze

697 445 04655,80697 445 04655,80  
Ogółem1 250 000 000100,001 250 000 000100,00  

 

Dywidenda
Drukuj