Informacje ogólne o akcjach
Akcjonariat

Akcjonariusze 3Q 2018 3

AkcjonariuszUdział w kapitale zakładowymGłosy na WZA
Ilość%Ilość%
SKARB PAŃSTWA*367 918 98029,43367 918 98029,43
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (d. ING OFE)100 514 4828,04100 514 4828 04
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY89 163 9667,1389 163 9667,13
POZOSTALI AKCJONARIUSZE692 402 57255,40692 402 57255,40
OGÓŁEM1 250 000 000100,001 250 000 000100,00

 * Na podstawie komunikatu prasowego MSP http://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/30370,Skarb-Panstwa-dokapitalizowal-BGK-na-potrzeby-Inwestycji-Polskich.html

Dane adresowe akcjonariuszy znaczących

nazwaadrestelefone-mailwww
Kancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
(+48 22) 694 60 00kontakt@kprm.gov.plhttps://premier.gov.pl/
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalnyul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
(+48 22) 522 0000;
(+48 22) 522 1111
info@nn.plwww.nn.pl
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny

ul. Domaniewska 44,
02-672 Warszawa

(48 22) 557 4444;
(48 22) 557 4050

bok_ofe@aviva.plwww.aviva.pl/
Dywidenda
Drukuj