Po dokładnym monitorowaniu rozwoju pandemii COVID-19, w szczególności skutków drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu Państwach Członkowskich, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) postanowił reaktywować Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19 1, wprowadzając nowy termin stosowania moratoriów –  do 31 marca 2021 r. w miejsce dotychczasowego (30 września 2020 r.).

Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w ramach uzgodnień z bankami, które są członkami Związku Banków Polskich w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa oraz reaktywacją Wytycznych EBA. Następnie konieczna będzie notyfikacja moratorium do EBA za pośrednictwem UKNF.

Sprawdź jakie działania w czasie COVID-19 proponuje PKO Bank Polski

Główne założenia stanowiska sektora bankowego: 

Kto będzie mógł skorzystać z instrumentów pomocowych?
Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?
Działania pomocowe dla innych produktów
Terminy

 

1 https://eba.europa.eu/eba-reactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria
Reaktywowane Wytyczne:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GL amending EBA-GL-2020-02 on payment moratoria/960349/Final report on EBA-GL-2020-02 Guidelines on payment moratoria - consolidated version.pdf
Wytyczne zmieniające dotychczasowe Wytyczne:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GL amending EBA-GL-2020-02 on payment moratoria/960347/EBA-GL-2020-15 Amending Guidelines EBA GL 2020 02 on payment moratoria.pdf

2. Według stanu na 8 stycznia 2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla 45 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp. Lista branż może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (ostatnia zmiana Uchwały została przyjęta przez Radę Ministrów 5 stycznia 2021 r.).

Drukuj