KROK 1
Rodzaj składanej dyspozycji
KROK 2
Wybór Obsługi
KROK 3
Ważne Adresy do złożenia dyspozycji w Banku
KROK 4
Realizacja dyspozycji
Zmiana warunków umowy -
Wnioski o aneks do umowy kredytu


Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu, w tym:
 1. przewalutowanie kredytu
 2. zmiana okresu kredytowania
 3. inne zmiany warunków umowy
 4. zmiana formuły spłaty kredytu, (nie związane z przystąpieniem do kredytu nowego kredytobiorcy, odstąpienie od kredytu kredytobiorcy)
UWAGA:

Jeżeli będą mieli Państwo pytania albo wątpliwości , jak napisać wniosek o zmianę warunków umowy, prosimy skontaktować telefonicznie się z doradcą hipotecznym w każdym oddziale Banku PKO BP SA w Polsce. Adresy i telefony Oddziałów znajdą Państwo www.pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA w Poznaniu obsługuje klientów anglojęzycznych.
Możliwa obsługa korespondencyjna albo osobista w Oddziale Banku w Polsce
 1. Prosimy napisać wniosek o dokonanie zmiany warunków umowy kredytu w żądanym zakresie i podpisać się.
 2. Wniosek można dostarczyć do wybranego Oddziału Banku w Polsce:
  • osobiście, albo
  • przesłać w formie papierowej, albo
  • przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres:
  • e-mail (zeskanowane dokumenty)
  - korespondencyjny (forma papierowa dokumentów)
W niektórych przypadkach mogą być wymagane oryginały dokumentów - prosimy o kontakt z doradcą w oddziale Banku.

WAŻNE:
W przypadku wyrażenia woli osobistego stawiennictwa w Oddziale Banku , proszę wskazać na wniosku najdogodniejszą dla Państwa lokalizację Oddziału w Polsce, w którym nastąpi podpisanie aneksu do umowy kredytu / innych dokumentów

Proszę podać swoje aktualne dane kontaktowe (nr telefony, poczty e-mail, adres korespondencyjny).
Wszystkie Oddziały Banku w Polsce

Uwaga
Oddział V PKO BP SA
w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121,
kod pocztowy: 60-682 - obsługa klientów anglojęzycznych
Podpisanie aneksu do umowy kredytu - korespondencyjnie

 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem telefonicznie albo pocztą e-mail i poinformuje o dodatkowych wymaganiach Banku
 • Doradca z wybranego przez Państwa Oddziału Banku w Polsce przyjmie Wniosek i przekaże go do realizacji.
 • Pracownik Banku poinformuje Państwa o podjętej decyzji.
 • W przypadku pozytywnej decyzji pracownik przedstawi warunki zawarcia aneksu do umowy kredytu.
 • Po spełnieniu przez Państwa warunków zawarcia do aneksu , pracownik Banku prześle Państwu pocztą przygotowany Aneks w oryginale do podpisu* w dwóch egzemplarzach.
 • Po złożeniu podpisu*, 1 egzemplarz aneksu i ewentualne pozostałe dokumenty należy odesłać do Banku na wskazany adres
KROK 1
Rodzaj składanej dyspozycji
KROK 2
Wybór Obsługi
KROK 3
Ważne Adresy do złożenia dyspozycji w Banku
KROK 4
Realizacja dyspozycji
Zmiana warunków umowy - Wnioski o aneks do umowy kredytu związane ze zmianą kredytobiorcy/poręczyciela kredytu
 1. przystąpienie do długu
 2. odstąpienie od długu
 3. zmiana poręczyciela kredytu
 4. podwyższenie kwoty kredytu
 5. zmiana zabezpieczenia
 6. zmiana marży
WAŻNE:
W celu podpisania aneksu do umowy kredytu konieczne będzie osobiste stawiennictwo Państwa w Oddziale Banku
UWAGA:
Jeżeli będą mieli Państwo pytania albo wątpliwości , jak napisać wniosek o zmianę warunków umowy, prosimy skontaktować telefonicznie się z doradcą hipotecznym w każdym oddziale Banku PKO BP SA w Polsce. Adresy i telefony Oddziałów znajdą Państwo na stronie www.pkobp.pl
Możliwa obsługa korespondencyjna albo osobista w Oddziale Banku w Polsce
 1. Proszę napisać wniosek o dokonanie zmiany warunków umowy kredytu w żądanym zakresie i podpisać się
 2. Wniosek można dostarczyć do wybranego Oddziału Banku w Polsce:
 • osobiście, albo
 • przesłać w oryginale w formie papierowej, albo
 • przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres korespondencyjny Oddziału
W niektórych przypadkach mogą być wymagane oryginały dokumentów - prosimy o kontakt z doradcą w oddziale Banku.

Proszę podać swoje aktualne dane kontaktowe (nr telefony, poczty e-mail, adres korespondencyjny).

Wszystkie Oddziały Banku w Polsce

Uwaga
Oddział V PKO BP SA
w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121,
kod pocztowy: 60-682 - obsługa klientów anglojęzycznych
UWAGA:
W celu zawarcia aneksu do umowy kredytu wymagane jest osobiste stawiennictwo Państwa w Oddziale w Polsce (Poznań/Warszawa)


 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów przed podpisaniem aneksu do umowy, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem telefonicznie albo pocztą e-mail i poinformuje o dodatkowych wymaganiach Banku
 • Doradca z wybranego przez Państwa Oddziału Banku w Polsce przyjmie Wniosek i przekaże go do realizacji.
 • Doradca z oddziału Banku powiadomi Państwa telefonicznie albo pocztą e-mail o podjętej decyzji.
 • W przypadku pozytywnej decyzji doradca przedstawi warunki zawarcia aneksu.
 • Po spełnieniu warunków zawarcia aneksu doradca i umówi się z Państwem na podpisanie aneksu do umowy kredytu i ewentualnych innych dokumentów
KROK 1
Rodzaj składanej dyspozycji
KROK 2
Wybór Obsługi
KROK 3
Ważne Adresy do złożenia dyspozycji w Banku
KROK 4
Realizacja dyspozycji
Wypłata transzy kredytu

Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu

UWAGA:
Jeżeli będą mieli Państwo pytania albo wątpliwości związane z obsługą dyspozycji wypłaty kolejnej transzy, prosimy skontaktować telefonicznie się z doradcą hipotecznym w każdym oddziale Banku PKO BP SA w Polsce. Adresy i telefony Oddziałów znajdą Państwo na stronie www.pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA w Poznaniu obsługuje klientów anglojęzycznych.
Możliwa obsługa korespondencyjna oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej albo osobista w Oddziale Banku w Polsce

 1. Proszę pobrać wzór formularza "Dyspozycja wypłaty" dostępnego pod zakładką "Pobierz wnioski i dokumenty", a następnie wypełnić go i podpisać*.
 2. "Dyspozycję wypłaty" można dostarczyć do Oddziału Banku w Polsce osobiście albo przesłać w formie papierowej lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres:
  • e-mail (zeskanowaną dyspozycję)*
  • korespondencyjny (forma papierowa)
 3. Wypłata kolejnej transzy kredytu nastąpi po przeprowadzenia kontroli / inspekcji nieruchomości / inwestycji**
 4. W przypadku konieczności dokonania kontroli nieruchomości, proszę podać swoje aktualne dane kontaktowe (nr telefony, poczty e-mail, adres korespondencyjny).
W niektórych przypadkach mogą być wymagane oryginały dokumentów - prosimy o kontakt z doradcą w oddziale Banku.

UWAGA:
Proszę pamiętać, że czas do wypłaty kolejnej transzy kredytu będzie zależny od terminu wykonania kontroli / inspekcji nieruchomości/ inwestycji **.Wypłata kolejnej transzy kredytu może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu kontroli, jeżeli kontrola inwestycji jest warunkiem wypłaty kolejnej transzy kredytu
Zeskanowane dokumenty prosimy wysłac na adres: cod.wb@pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA
w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121,
kod pocztowy: 60-682 - obsługa klientów anglojęzycznych
Korespondencyjnie złożenie Dyspozycji
 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem telefonicznie albo pocztą e-mail i poinformuje o dodatkowych wymaganiach Banku
Osobiste złożenie Dyspozycji
 • Doradca z wybranego przez Państwa Oddziału Banku w Polsce przyjmie "Dyspozycję wypłaty" kolejnej transzy kredytu i przekaże ją do realizacji
 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem telefonicznie albo pocztą e-mail i poinformuje o dodatkowych wymaganiach Banku albo przekaże informację na miejscu (w przypadku obsługi osobistej)
KROK 1
Rodzaj składanej dyspozycji
KROK 2
Wybór Obsługi
KROK 3
Ważne Adresy do złożenia dyspozycji w Banku
KROK 4
Realizacja dyspozycji
POZOSTAŁE DYSPOZYCJE:
 1. Wniosek o całkowitą spłatę
 2. Wniosek o zawieszenie spłaty
 3. Wniosek o zmianę rachunku do spłaty
 4. Wniosek o nadpłatę
UWAGA:
Jeżeli będą mieli Państwo pytania albo wątpliwości , jak wypełnić wniosek albo dyspozycję, prosimy skontaktować telefonicznie się z doradcą hipotecznym w każdym oddziale Banku PKO BP SA w Polsce.
Adresy i telefony Oddziałów znajdą Państwo na stronie www.pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA w Poznaniu obsługuje klientów anglojęzycznych.
Możliwa obsługa za pośrednictwem poczty elektronicznej albo obsługa osobista w Oddziale Banku w Polsce
 1. Proszę pobrać odpowiedni wzór formularza dostępny pod zakładką "Pobierz wnioski i dokumenty", a następnie wypełnić go i podpisać*
 2. Wniosek można przesłać do Banku w formie papierowej albo w formie zeskanowanego dokumentu na adres:
  • e-mail (zeskanowane dokumenty lub załączone dokumenty)
  • Wnioski / Dyspozycje można również dostarczyć do Oddziału Banku osobiście.
W niektórych przypadkach mogą być wymagane oryginały dokumentów - prosimy o kontakt z doradcą w oddziale Banku.
Zeskanowane dokumenty prosimy wysłac na adres: cod.wb@pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA
w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121,
kod pocztowy: 60-682 - obsługa klientów anglojęzycznych
 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem i poinformuje telefonicznie albo pocztą e-mail o dodatkowych wymaganiach Banku, albo przekaże informację na miejscu (w przypadku obsługi osobistej)
KROK 1
Rodzaj składanej dyspozycji
KROK 2
Wybór Obsługi
KROK 3
Ważne Adresy do złożenia dyspozycji w Banku
KROK 4
Realizacja dyspozycji
Dostarczenie dokumentów wymaganych umową kredytu
 1. Polisa ubezpieczenia nieruchomości - kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej dot. nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 2. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości
 3. Księga wieczysta nieruchomości z prawomocnym wpisem hipoteki
 4. Inne dokumenty określone w zapisach umowy kredytu, które powinni Państwo dostarczyć do Banku celem wypełnienia postanowień umowy
UWAGA:
Jeżeli będą mieli Państwo pytania albo wątpliwości , związane z załatwieniem powyższych formalności, prosimy skontaktować telefonicznie się z doradcą hipotecznym w każdym oddziale Banku PKO BP SA w Polsce. Adresy i telefony Oddziałów znajdą Państwo na stronie www.pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA w Poznaniu obsługuje klientów anglojęzycznych.
Możliwa obsługa korespondencyjna albo osobista w Oddziale Banku w Polsce
Poniższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale do Oddziału Banku w Polsce.
 1. Oryginał polisy ubezpieczenia nieruchomości do Oddziału Banku,
 2. Oryginał aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w Oddziale Banku,
 3. Oryginał księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki
W przypadku wysłania oryginałów pocztą zostaną one odesłane do Państwa po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem na ostatni wskazany adres do korespondencji.

W niektórych przypadkach mogą być wymagane oryginały dokumentów - prosimy o kontakt z doradcą w oddziale Banku.
Wszystkie Oddziały Banku w Polsce

Uwaga
Oddział V PKO BP SA
w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121,
kod pocztowy: 60-682 - obsługa klientów anglojęzycznych
Zawarcie umowy przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu może nastąpić korespondencyjnie albo osobiście
 • Doradca z wybranego przez Państwa Oddziału Banku w Polsce przyjmie polisę i po jej zweryfikowaniu, przekaże do realizacji (sporządzenie umowy przelewu wierzytelności)
 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem telefonicznie albo pocztą e-mail i poinformuje o dodatkowych wymaganiach Banku
 • Po zweryfikowaniu prawidłowości wystawienia polisy ubezpieczania nieruchomości , pracownik Banku przygotuje i prześle Państwu pocztą przygotowaną umowę przelewu wierzytelności w oryginale do podpisu* w dwóch egzemplarzach.
 • Po złożeniu podpisu*, 1 egzemplarz umowy cesji i ewentualne pozostałe dokumenty należy odesłać do Banku na wskazany adres
Inne dokumenty określone umową kredytu
 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem telefonicznie albo pocztą e-mail i poinformuje o dodatkowych wymaganiach Banku albo przekaże informację na miejscu (w przypadku obsługi osobistej)
 • Doradca z wybranego przez Państwa Oddziału Banku w Polsce przyjmie dokumenty i przekaże do właściwej jednostki w Banku
KROK 1
Rodzaj składanej dyspozycji
KROK 2
Wybór Obsługi
KROK 3
Ważne Adresy do złożenia dyspozycji w Banku
KROK 4
Realizacja dyspozycji
Wydanie Zaświadczenia

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do całkowitej spłaty
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia
UWAGA:
Jeżeli będą mieli Państwo pytania albo wątpliwości , jak wypełnić wniosek, prosimy skontaktować telefonicznie się z doradcą hipotecznym w każdym oddziale Banku PKO BP SA w Polsce. Adresy i telefony Oddziałów znajdą Państwo na stronie www.pkobp.pl

Oddział V PKO BP SA w Poznaniu obsługuje klientów anglojęzycznych.
Możliwa obsługa korespondencyjna oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej albo obsługa osobista w Oddziale Banku w Polsce
 1. Proszę napisać wniosek i podpisać go podpisem zgodnym z podpisem złożonym na umowie kredytowej.
 2. Wniosek można przesłać do Banku w formie papierowej albo w formie zeskanowanego dokumentu na adres:
  • e-mail (zeskanowane dokumenty lub załączone dokumenty)
  • Wnioski / Dyspozycje można również dostarczyć do Oddziału Banku osobiście.
W niektórych przypadkach mogą być wymagane oryginały dokumentów - prosimy o kontakt z doradcą w oddziale Banku.
Zeskanowane dokumenty prosimy wysłać na adres: cod.wb@pkobp.pl Oddział V PKO BP SA
w Poznaniu
os. Bolesława Śmiałego 121,
kod pocztowy: 60-682 - obsługa klientów anglojęzycznych
 • Jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia danych albo informacji albo złożenia dodatkowych dokumentów, Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem i poinformuje telefonicznie albo pocztą e-mail o dodatkowych wymaganiach Banku albo przekaże informację na miejscu (w przypadku obsługi osobistej


* prosimy o wysyłanie dokumentów na 5 dni przed planowaną datą wykonania dyspozycji - liczy się data wpływu do Banku dyspozycji oraz innych dokumentów (jeśli są wymagane)
** prosimy o zlecenie kontroli nieruchomości na 10 dni przed planowaną datą wypłaty kredytu.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj