PKO Parasolowy - Subfundusz Akcji Plus

Dlaczego warto?

Korzyść

Subfundusz inwestujący większość swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez wyselekcjonowane spółki giełdowe. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdzie.

Cechy funduszu parasolowego:

W ramach jednego Funduszu Parasolowego dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka. Obecnie oferujemy 20 subfunduszy:

 • Papierów Dłużnych Plus,
 • Stabilnego Wzrostu Plus,
 • Zrównoważony Plus,
 • Akcji Plus,
 • Surowców Globalny,
 • Technologii i Innowacji Globalny,
 • Dóbr Luksusowych Globalny,
 • Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
 • Skarbowy Plus,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek Plus,
 • Rynku Pieniężnego,
 • Skarbowy,
 • Obligacji,
 • Obligacji Długoterminowych,
 • Stabilnego Wzrostu,
 • Strategicznej Alokacji,
 • Zrównoważony,
 • Akcji,
 • Akcji Nowa Europa,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek.

Cechy funduszu:

 • Jest propozycją dla osób, które:
  • chcą systematycznie oszczędzać nawet niewielkie kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w przyszłości (edukacja dzieci, dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe),
  • są zainteresowane długoterminową inwestycją, która w długim okresie może przynieść potencjalnie wysoki zysk,
  • akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związane z inwestowaniem w akcje
 • Masz możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami co pozwala Ci elastycznie reagować na aktualną sytuację rynkową.
 • Niezależnie od częstotliwości dokonywania zmian nie płacisz podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami - na Twój zysk pracują wszystkie zgromadzone przez Ciebie środki.
 • Podatek zapłacisz dopiero od całkowitego zysku, przy wycofaniu środków z funduszu.
 • Minimalna wpłata 100 zł.

Szczegóły oferty

 • Opłaty

  Opłaty z tytułu nabycia, zbycia i konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 • Prospekty informacyjne

 • Informacje o funduszu:

Zaloguj się do iPKO i zacznij inwestować w fundusze PKO.

Jeśli nie masz dostępu do iPKO, a chcesz inwestować - zostań naszym klientem.