Operacje zrealizowane przy użyciu karty wydanej ze znakiem akceptacji Visa dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizację  płatniczą Visa na walutę polską według kursów z dnia przetworzenia operacji, stosowanych przez tą organizację  płatniczą, dostępnych na stronie internetowej www.pkobp.pl. Dzień przetworzenia operacji przez organizację płatniczą Visa  jest  prezentowany na zestawieniu operacji.

Drukuj