Transakcje zrealizowane przy użyciu karty dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizacje płatnicze, której znak akceptacji znajduje się na karcie (Visa albo Mastercard) na walutę polską według kursów z dnia przetworzenia transakcji, stosowanych przez organizację płatniczą, dostępnych na stronie. Dzień przetworzenia transakcji przez organizację płatniczą jest prezentowany na zestawieniu transakcji płatniczych.

 

Drukuj