• Wysokość poszczególnych dziennych limitów: wypłat gotówki, operacji płatniczych oraz operacji płatniczych przez Internet jest ustalana na wniosek Posiadacza rachunku. Posiadacz karty składa dyspozycję zmiany w serwisie iPKO lub w Oddziale Banku.
  • Posiadacz rachunku możne dokonywać zmian wysokości ustalonych dla karty limitów, w granicach określonych w Komunikacie:
    • maksymalny dzienny limit wypłat gotówki: 5.000 zł
    • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych: 10.000 zł
    • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych przez Internet: 10.000 zł
  • Posiadacze kart mogą dokonywać operacji, do wysokości wolnych środków na rachunku, ale nie przekraczających przyznanych limitów na kartę.


Szczegółowe informacje dotyczące limitów kartowych znajdują się w Komunikacie PKO Banku Polskiego dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego

Drukuj