Limity kart

Karty w formie tradycyjnej (w tym dla Użytkownika karty)

Karty w formie innej niż tradycyjna

Limity Cashback

Karty debetowe wycofane z oferty do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP

Limity aplikacji IKO
Limit dzienny i limit maksymalny w serwisie internetowym iPKO
Limity przelewów natychmiastowych z kont w PKO Banku Polskim
Jak aktywować kartę wydaną do konta w PKO Banku Polskim?

Podstawa: § 41 ust. 2 oraz 42 ust. 2 i 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA".

Serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO stanowią usługę bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.