Limity kart

Karty w formie tradycyjnej (w tym dla Użytkownika karty)
Karty w formie naklejki zbliżeniowej
Limity Cashback

Limity aplikacji IKO
Limit dzienny i limit maksymalny w serwisie internetowym iPKO
Limity przelewów natychmiastowych z kont w PKO Banku Polskim
Jak aktywować kartę wydaną do konta w PKO Banku Polskim?

Podstawa: § 41 ust. 2 oraz 42 ust. 2 i 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA".

Serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO stanowią usługę bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.