* Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty.
** Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę/wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej.
*** Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:
1. Operacja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK lub SEK.
2. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji operacji,
3. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji.
4. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.