Opłaty i prowizje

Pamiętaj: na dzień przedłużenia limitu Twojego kredytu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na rachunku wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji. Z tytułu udzielenia i podwyższenia kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą – Zobacz Taryfę opłat i prowizji.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy rachunku, np. Superkonto, PKO Konto za Zero, PKO Konto bez Granic, Konto dla Młodych, Konto Codzienne Adm., Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm.: do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto, że limit kredytu został wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy. RRSO wynosi 15,86% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 4000 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 319,96 zł, w tym: prowizja 100,00 (2,5%), odsetki 219,96 zł, całkowita kwota do zapłaty 4319,96 zł płatna w 12 równych ratach miesięcznych po 351,66 zł. Stan na 17.07.2015 roku. Sprawdź oprocentowanie kredytu odnawialnego.