Ważne: na dzień przedłużenia Limitu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na koncie wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji. Z tytułu udzielania i spłaty limitu  dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą.

Oprocentowanie

Oprocentowanie limitu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia.

Dla Limitu odnawialnego w wysokości 9 000zł dla posiadaczy kont Złote Konto, Konto AURUM, Platinium II, Rachunek Platinium: do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto, że limit został wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy. RRSO wynosi 14,76 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 9 000 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 675,47zł, w tym: prowizja (2,0%), odsetki 495,47zł, całkowita kwota do zapłaty 9675,47 zł płatna w 12 równych ratach miesięcznych po 791,29 zł. Stan na 17.07.2015 roku.