Dla kogo?

Lokata mogła być otwarta wyłącznie w powiązaniu z następującymi rachunkami:

 • Konto Codzienne Adm.,
 • Konto Spektrum Adm.,
 • Konto Ulubione Adm.
Waluta
Minimalna wpłata
Dysponowanie środkami
Okres deponowania

Oprocentowanie jest stałe w okresie umownym i wynosi:

– dla lokaty 1-miesięcznej:

 • 0,05% w skali roku dla EUR
 • 0,20% w skali roku dla USD
 • 0,10% w skali roku dla SEK
 • 0,10% w skali roku dla DKK
 • 0,90% w skali roku dla NOK

– dla lokaty 3-miesięcznej:

 • 0,10% w skali roku dla EUR
 • 0,30% w skali roku dla USD
 • 0,20% w skali roku dla SEK
 • 0,15% w skali roku dla DKK
 • 1,00% w skali roku dla NOK

– dla lokaty 6-miesięcznej:

 • 0,20% w skali roku dla EUR
 • 0,40% w skali roku dla USD
 • 0,30% w skali roku dla SEK
 • 0,20% w skali roku dla DKK
 • 1,10% w skali roku dla NOK

PKO Bank Polski nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty.