Warunki ochrony "Ubezpieczenia na szóstkę" posiadaczy kart kredytowych PKO BP zostały przygotowane specjalnie dla Klientów PKO Banku Polskiego, dzięki temu stanowią gwarancję szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i minimum wyłączeń.


Przystąpienie do ubezpieczenia jest proste i wygodne - następuje ono w trakcie popisywania umowy o wydanie karty kredytowej i wymaga podpisania krótkiej deklaracji zgody na objęcie ochrona ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa przedłuża się automatycznie na kolejne okresy ubezpieczenia, dzięki czemu Klient oszczędza swój czas.

Przeznaczenie

"Ubezpieczenie na szóstkę"obejmuje, w zależności od rodzaju karty:

 • ubezpieczenie zakupów
 • ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny
 • ubezpieczenie gotówki od rabunku
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu
 • ubezpieczenie bagażu
 • ubezpieczenia Assistance - Assistance medyczne i Assistance DOM

Ubezpieczenie Assistance medyczneobejmuje udzielenie pomocy między innymi w zakresie:

 • zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej
 • zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki
 • dostawy leków i sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego
 • transportu medycznego
 • opieki domowej po hospitalizacji

Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje dostęp do infolinii medycznej udzielającej informacji, m.in: na temat: bazy aptek na terenie całego kraju, placówek medycznych mających podpisane kontrakty z NFZ i badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań.

Ubezpieczenie Assistance DOM przewiduje udzielenie pomocy w zakresie:

 • zorganizowania wizyty, pokrycia kosztów dojazdu i robocizny (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów) usług takich specjalistów jak: ślusarz, hydraulik, elektryk, szklarz, dekarz, murarz, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych w przypadku wystąpienia awarii
 • dozoru, transportu i przechowywanie mienia, jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub włamania lokal nie nadaje się do zamieszkania
 • zorganizowania wizyty, pokrycia kosztów dojazdu i robocizny specjalisty w celu naprawy sprzętu AGD/ RTV
 • zastrzeżenia karty płatniczej
Dla kogo?
Okres umowy
Informacje dodatkowe