Wpłacanie środków pieniężnych w wybrane subfundusze PKO TFI da Ci możliwość inwestowania oszczędności i ich upłynniania w dowolnym, dogodnym dla Ciebie czasie. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne zamiast lub jako uzupełnienie oszczędzania na tradycyjnych lokatach, jest chętnie wybierane ze względu na szansę uzyskania wyższego zysku z inwestycji.

Zalety:

 • bogata oferta funduszy inwestycyjnych oraz gotowych rozwiązań inwestycyjnych
 • możliwość ograniczenia ryzyka inwestycji poprzez wybór produktów, o różnej strategii inwestycyjnej
 • konstrukcja portfela dopasowana do Twoich potrzeb
 • dowolne zamienianie subfunduszy w ramach funduszy „parasolowych” bez konieczności płacenia każdorazowo podatku
 • wpłaty już od 100 zł

Innowacyjna i bogata  oferta produktowa

Oferujemy szerokie spektrum rozwiązań inwestycyjnych, które jest stale dostosowywane  do zmieniających się potrzeb klientów oraz warunków rynkowych. Nasze fundusze inwestycyjne dają dostęp do różnych klas aktywów, obszarów geograficznych i rodzajów strategii, przez co charakteryzują się różnym poziomem ryzyka i rekomendowanym horyzontem inwestycji.

W naszej ofercie PKO TFI znajdują się:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte o charakterze publicznym
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte o charakterze niepublicznym
 • Programy systematycznego oszczędzania
 • Produkty emerytalne
 • Gotowe portfele inwestycyjne
 • Dedykowana usługa Zarządzania Aktywami

Dzięki bogatej ofercie produktowej PKO TFI każdy klient może dokonać wyboru rozwiązania dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i preferencji.

Oferta

Fundusze Inwestycyjne Otwarte  to jedne z  atrakcyjniejszych form inwestowania środków pieniężnych. Są jedną z możliwości zbiorowego pomnażania kapitału bez posiadania specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych. Dostępne dla wszystkich.

Inwestowanie w fundusze jest alternatywą dla tradycyjnych metod lokowania środków i jedną z chętniej wybieranych form inwestowania zarówno przez klientów indywidualnych jak i firmy i instytucje.

W ramach naszej oferty posiadamy ok. 30 różnorodnych subfunduszy wchodzących w skład jednego funduszu PKO Parasolowy – fio:

 • subfundusze gotówkowe i pieniężne
 • subfundusze dłużne
 • subfundusze mieszane
 • subfundusze akcyjne

Subfundusze te inwestując w różne klasy aktywów, posiadają różny poziom ryzyka inwestycyjnego oraz minimalny rekomendowany okres inwestycji, a zasięgiem swoich inwestycji sięgają w różne regiony świata. Dzięki czemu każdy Klient dobierze produkt odpowiedni dla siebie.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – grupa funduszy inwestycyjnych dostępna ściśle określonej grupie Klientów w ściśle określonym terminie. Fundusze te posiadają, w odróżnieniu od funduszy inwestycyjnych otwartych, mniej restrykcyjne ograniczenia inwestycyjne przez co dają dostęp do szerszego wachlarza instrumentów i strategii, którymi może dysponować zarządzający. Portfele FIZ mogą być bardziej skoncentrowane niż portfele FIO dając szansę uzyskania większego zysku, przy odpowiednio wyższym ryzyku.

W zależności od sposobu oferowania certyfikatów (wskazanego w statucie funduszu) rozróżniamy:

 • fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące publiczne certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego oraz
 • fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące niepubliczne certyfikaty niedopuszczone do obrotu publicznego.

Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego zarówno dla klientów korzystających z tradycyjnych lokat bankowych, inwestujących w fundusze inwestycyjne otwarte, jak również inwestujących bezpośrednio na giełdzie. Warto jednak podkreślić, że zanim podejmiemy decyzję o wyborze formy inwestycji powinniśmy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej strategii inwestycyjnej dostosowanej do naszych potrzeb, możliwości inwestycyjnych, akceptowanego ryzyka oraz okresu planowanej inwestycji.   

Portfele Inwestycyjne  - gotowe propozycje podziału środków między staranie wyselekcjonowanych subfundusze z oferty PKO TFI.  Różnią się one rekomendowanym okresem inwestycyjnym a także stopniem ryzyka. Dzięki inwestycji portfel Klienta  ulega dodatkowej dywersyfikacji, co ogranicza ryzyko inwestycyjne związane z nieodpowiednim wyborem funduszu. Dzięki temu Klient  nie jest uzależniony od klasy aktywów przypisanej do danego funduszu.

Programy Systematycznego Oszczędzania – umożliwiające systematyczne inwestowanie odkładanie nawet niewielkich kwot na dowolne cele życiowe. Dostępne w różnych wariantach: inwestycyjnym oraz depozytowo-inwestycyjnym. To dobry sposób na budowanie kapitału.

Produkty emerytalne – wykorzystujące potencjał trzech produktów oszczędnościowych: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) i  Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WP). Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio