Lokata Kapitał na Marzenia – wariant depozytowy

Lokata Kapitał Na Marzenia z myślą o osobach chcących regularnie odkładać pieniądze na dowolny cel.

Fundusze inwestycyjne
PKO TFI

Wpłacanie środków pieniężnych w wybrane subfundusze PKO TFI da Ci możliwość inwestowania środków i ich wypłaty w dowolnym, dogodnym dla Ciebie czasie.

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (produkt w administrowaniu)

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE oferowane przez PKO PTE) daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania z ulgi podatkowej.