PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) jest oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną. Obecnie produkt nie jest już w sprzedaży w PKO Banku Polskim i znajduje się w administrowaniu. Nie ma już możliwości przystąpienia do PKO IKZE w oddziałach PKO Banku Polskiego. 
Więcej informacji na temat produktu i opłat oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie internetowej PKO BP BANKOWY PTE SA.

Drukuj