Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej Banku. Gdy w treści poniżej mówimy „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym, w tym naszych klientów lub osoby uprawnione przez naszych klientów.
Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej (tworzony w momencie rejestracji aplikacji mobilnej po stronie Banku), aż do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego. Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do Banku w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna porozumiewa się z Bankiem przy użyciu mechanizmów szyfrujących.


Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:
- danych technicznych urządzenia,
- pamięci wewnętrznej,
- mikrofonu,
- lokalizacji,
- kontaktów,
- aparatu fotograficznego.
Szczegółowy katalog na stronie https://iko.pkobp.pl/wymagania-techniczne/.


W celu m.in.:
- umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkowników i przesłania im spersonalizowanej informacji marketingowej
- dopasowania do potrzeb użytkowników określonych produktów i usług,
- doskonalenia naszych produktów i usług,
- zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zapewnia bezpieczeństwa naszych usług finansowych,
- dostarczenia adresów Oddziałów i bankomatów,
- skanowania kodów QR,
- dodawania przypomnień o terminach spłat,
- wykonywania przelewów na telefon.

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych wymagań technicznych dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej oraz dostępu do niezbędnych danych, z których korzysta aplikacja znajdują się na stronie https://iko.pkobp.pl/wymagania-techniczne/ oraz w instrukcjach obsługi producentów: Android, Apple.
Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług bankowości elektronicznej na podstawie umowy zawartej z klientem, a także do dostosowania treści marketingowych do zainteresowań i potrzeb użytkownika na podstawie udzielonych przez niego zgód marketingowych. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować naszego użytkownika.
Nasza aplikacja mobilna wykorzystuje również mobilne identyfikatory reklam (Google Advertising ID i Apple IDFA) oraz inne informacje zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego Twojego urządzenia, np. dane techniczne lub koordynaty geograficzne. Są one wykorzystywane do profilowania treści marketingowych zarówno w zewnętrznych aplikacjach, jak i w serwisach internetowych PKO Banku Polskiego. Możesz wyłączyć wykorzystywanie identyfikatorów, a także innych informacji w ustawieniach urządzenia – szczegółowe informacje znajdują się w poniższych instrukcjach producentów:
- Android
- Apple


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora).

Inspektor Ochrony Danych
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” (https://www.pkobp.pl/rodo/).
Użytkownik instalując aplikację mobilną jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo odinstalowanie aplikacji mobilnej.
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez PKO Bank Polski S.A. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce „RODO” (https://www.pkobp.pl/rodo/).

Zobacz również politykę prywatności PKO Banku Polskiego 

 

Drukuj