INFORMACJE OGÓLNE

PKO Bank Polski S.A. dywersyfikuje swoje źródła finansowania i kapitału, korzystając aktywnie z możliwości emisji instrumentów finansowych na rynkach dłużnych. Celem Banku jest kształtowanie elastycznej struktury finansowania, uzupełniającej podstawowe źródło finansowania w postaci bazy depozytowej Klientów PKO Banku Polskiego S.A., jak również wdrożenie optymalnej struktury kapitałów Banku poprzez wykorzystanie podporządkowanych instrumentów dłużnych.

PKO Bank Polski S.A. prowadzi emisje dłużnych instrumentów finansowych na rynku polskim i międzynarodowym, działając w oparciu o uchwały przyjęte przez Zarząd. PKO Bank Polski S.A. na rynku krajowym dokonał emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 2,7 mld zł, zaś na rynku zagranicznym w ramach programu EMTN ustanowionego w grudniu 2022 roku wyemitował w 2023 roku euroobligacje w kwocie 750 mln EUR. 

 

EMISJA OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH OP0328
EMISJA OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH OP0827
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI WŁASNYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA
EMISJA OBLIGACJI W RAMACH PROGRAMU EMTN
Informacje podatkowe
Drukuj