Z dnia Wybierz
tabela: I/017/22

Kursy dla transakcji z wyłączeniem obsługi kredytów

USA

1 USD. Średni kurs NBP: 4.0049
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno3.87843.8582 0.49%
Sprzedaż4.20174.2219 0.50%
European flag

EURO

1 EUR. Średni kurs NBP: 4.5358
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.38614.3633 0.41%
Sprzedaż4.75174.7745 0.41%

W.BRYTANIA

1 GBP. Średni kurs NBP: 5.4169
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno5.22665.1994 0.33%
Sprzedaż5.66215.6893 0.33%

AUSTRALIA

1 AUD. Średni kurs NBP: 2.8654
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno2.76982.7554 0.57%
Sprzedaż3.00063.0150 0.58%

KANADA

1 CAD. Średni kurs NBP: 3.1791
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.06823.0522 0.22%
Sprzedaż3.32393.3399 0.22%

SZWAJCARIA

1 CHF. Średni kurs NBP: 4.3932
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno4.28654.2777 0.02%
Sprzedaż4.53344.5422 0.02%

CHINY

1 CNY. Średni kurs NBP: 0.6331
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.6124nd. 0.41%
Sprzedaż0.6635nd. 0.42%

CZECHY

1 CZK. Średni kurs NBP: 0.1858
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.17860.1777 0.00%
Sprzedaż0.19350.1944 0.00%

DANIA

1 DKK. Średni kurs NBP: 0.6094
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.59850.5954 0.40%
Sprzedaż0.62910.6322 0.38%

HONGKONG

1 HKD. Średni kurs NBP: 0.5144
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.4982nd. 0.48%
Sprzedaż0.5397nd. 0.48%

CHORWACJA

1 HRK. Średni kurs NBP: 0.6026
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno0.58270.5796 0.41%
Sprzedaż0.63120.6343 0.40%

WĘGRY

100 HUF. Średni kurs NBP: 1.2647
Dewizy Pieniądze ***Zmiana
Kupno1.21491.2086 -0.02%
Sprzedaż1.31611.3224 -0.03%

JAPONIA

100 JPY. Średni kurs NBP: 3.5250
Dewizy Pieniądze **Zmiana
Kupno3.40833.3905 0.43%
Sprzedaż3.69233.7101 0.43%

NORWEGIA

1 NOK. Średni kurs NBP: 0.4480
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.43750.4352 0.00%
Sprzedaż0.45990.4622 0.00%

N.ZELANDIA

1 NZD. Średni kurs NBP: 2.6856
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.5902nd. 0.29%
Sprzedaż2.8061nd. 0.29%

ROSJA

1 RUB. Średni kurs NBP: 0.0513
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.0488nd. 0.83%
Sprzedaż0.0540nd. 1.12%

SZWECJA

1 SEK. Średni kurs NBP: 0.4350
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.42490.4227 0.24%
Sprzedaż0.44670.4489 0.22%

SINGAPUR

1 SGD. Średni kurs NBP: 2.9796
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.8870nd. 0.64%
Sprzedaż3.1275nd. 0.64%

RPA

1 ZAR. Średni kurs NBP: 0.2637
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2532nd. 0.20%
Sprzedaż0.2744nd. 0.26%

BUŁGARIA

1 BGN. Średni kurs NBP: 2.3191
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno2.2426nd. 0.41%
Sprzedaż2.4294nd. 0.40%

TURCJA

1 TRY. Średni kurs NBP: 0.2991
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.2873nd. -0.03%
Sprzedaż0.3113nd. 0.00%

RUMUNIA

1 RON. Średni kurs NBP: 0.9172
Dewizy Pieniądze Zmiana
Kupno0.8873nd. 0.45%
Sprzedaż0.9612nd. 0.45%

Kursy walut wykorzystywane do obsługi kredytów

SZWAJCARIA

1 CHF.
DewizyZmiana
Kupno4.2865 0.02%
Sprzedaż4.5334 0.02%

DANIA

1 DKK.
DewizyZmiana
Kupno0.5985 0.40%
Sprzedaż0.6291 0.38%
European flag

EURO

1 EUR.
DewizyZmiana
Kupno4.4547 0.41%
Sprzedaż4.6831 0.41%

W.BRYTANIA

1 GBP.
DewizyZmiana
Kupno5.3082 0.33%
Sprzedaż5.5805 0.33%

NORWEGIA

1 NOK.
DewizyZmiana
Kupno0.4375 0.00%
Sprzedaż0.4599 0.00%

SZWECJA

1 SEK.
DewizyZmiana
Kupno0.4249 0.24%
Sprzedaż0.4467 0.22%

USA

1 USD.
DewizyZmiana
Kupno3.9390 0.49%
Sprzedaż4.1411 0.50%

Uwagi do kursów walut

1. Przy kupnie bilonu stosuje się prowizję 50% /* Bilonu nie kupuje się/.
2. Jeżeli kurs wymiany dla pieniędzy jest określony skrótem 'nd.' oznacza to że Bank nie prowadzi obrotu w tej walucie.
**Dla walut AUD, CAD, JPY Bank prowadzi obsługę gotówkową w wybranych oddziałach
***Dla walut CZK, HRK i HUF Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową
3. Negocjowanie kursów jest możliwe dla kwot nie mniejszych niż określone w Komunikacie Szczególne warunki współpracy.
4. Kursy NBP prezentowane są z 1 dniowym opóźnieniem w stosunku do kursów prezentowanych na stronie NBP. Aktualne kursy walut NBP dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Wartości archiwalnych kursów walutowych Nordea Bank Polska SA przejętego w wyniku fuzji przez PKO Bank Polski SA znajdują się
w tabeli kursów walutowych tutaj.

Kurs CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

DewizyZmiana
Kupno4.4106 0.52%
Sprzedaż4.4550 0.52%

Spread CHF dla klientów indywidualnych, spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF

Szwajcaria

Spread dewizy
Procent1.00%
PLN0.0444

Niniejszy kurs ma zastosowanie do spłat kredytów/pożyczek hipotecznych we franku szwajcarskim, dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR (PLN) albo rachunku technicznego prowadzonego w PLN. Oznacza to, że aby skorzystać z oferty „1% spread”, klient winien zapewnić środki na ratę na rachunku wskazanym w umowie kredytu będącym rachunkiem do spłaty prowadzonym w PLN (ROR albo rachunek techniczny).

Spready do obsługi kredytów

European flag

EURO

1 EUR.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2284

USA

1 USD.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2021

W.BRYTANIA

1 GBP.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.2723

SZWAJCARIA

1 CHF.
Spread dewizy
Procent5.6000%
PLN0.2469

DANIA

1 DKK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0306

SZWECJA

1 SEK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0218

NORWEGIA

1 NOK.
Spread dewizy
Procent5.0000%
PLN0.0224

Stawki międzybankowe

WIBID

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N1.68000
T\N1.85000
1-tydz.2.08000
2-tyg.2.10000
1-mc2.32000
2-mcb.d
3-mc2.69000
6-mc3.06000
9-mcb.d
12-mc3.30000

WIBOR

Kraj
Okres depozytuWysokość stopy w %
O\N1.98000
T\N2.15000
1-tydz.2.28000
2-tyg.2.30000
1-mc2.52000
2-mcb.d
3-mc2.89000
6-mc3.26000
9-mcb.d
12-mc3.50000
Stawka referencyjna WIBOR-S3M od 2022.01.01: 2,24%

IRS

Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 24 stycznia 2022 wynosi 3,84%

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. Pamiętaj o sprawdzeniu prowizji dla Twojej karty. Znajdziesz ją w Taryfie Opłat i Prowizji.

Kalkulator Visa
Kalkulator Mastercard

Stała stopa bazowa

5-letnia stała stopa bazowa w dniu 25.01.2022 wynosi 4,0%

Kursy wymiany z: 25.01.2022; 17:47**
Kursy wymiany z: 25.01.2022; 17:47** KupnoSprzedaż
European flag EUR 4,5704 PLN4,609 PLN
CHF 4,4037 PLN4,4452 PLN
CZK 0,1857 PLN0,1881 PLN
NOK 0,4496 PLN0,4579 PLN
DKK 0,6125 PLN0,6207 PLN
SEK 0,4338 PLN0,442 PLN
GBP 5,4654 PLN5,5079 PLN
HUF * 1,269 PLN1,2876 PLN
USD 4,047 PLN4,0874 PLN
HRK 0,5979 PLN0,6229 PLN

Marża dla płatności kartą

Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować wysokość marży wyliczonej między kursem rozliczeniowym stosowanym przy przeliczeniu transakcji wykonanej kartą, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Aby poznać wysokość tej marży, wybierz rodzaj posiadanej karty płatniczej oraz walutę w której będzie wykonana transakcja. Kursy stosowane do rozliczeń transakcji kartowych są dostępne w zakładce Kursy rozliczeniowe.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Marża do referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego dla usługi DCC w bankomatach PKO Banku Polskiego

DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa przeliczenia waluty transakcji na walutę karty, którą PKO Bank Polski oferuje posiadaczom zagranicznych kart płatniczych. W chwili wykonywania wypłaty w bankomacie, klientowi proponowany jest kurs przeliczenia wypłacanych złotówek na walutę karty.
Zgodnie z Regulacjami UE*, mamy obowiązek prezentować dodatkowo wysokość marży wyliczonej między kursem stosowanym w naszych bankomatach przy wypłacie z opcją DCC, a aktualnym referencyjnym kursem wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny (EBC).

WalutaMarża
European flag EUR 4,85%
GBP 5,12%
NOK 12,37%
USD 5,24%
DKK 11,87%
SEK 11,7%
CZK 12,16%
CHF 11,85%
CAD 12,26%
AUD 12,03%

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

Opłata interchange

Opłata interchange to opłata wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę, z tytułu transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą.

Opłata nie jest pobierana od klienta.

Opłaty interchange w systemie Visa
Opłaty interchange w systemie Mastercard