2021-09-08

Firma, instytucja lub Grupa Kapitałowa korzystająca z iPKO biznes może korzystać z wielopoziomowych uprawnień dla użytkowników. Teraz dodawanie użytkowników już korzystających z iPKO biznes do nowych kontekstów jest jeszcze łatwiejsze.

Dodanie użytkownika

Dodawanie użytkownika do nowego kontekstu

Po zalogowanie do iPKO biznes należy wybrać w menu Wnioski -> Dodawanie użytkownika -> Użytkownik z identyfikatorem iPKO biznes, a następnie uzupełnić pola dotyczące danych osobowych dodawanego użytkownika, wraz z identyfikatorem, który wykorzystuje w innych kontekstach iPKO biznes. Po realizacji wniosku użytkownik zostanie dodany do bankowości elektronicznej firmy, ale będzie się posługiwał już posiadanym identyfikatorem wraz z przypisanym do niego tokenem i hasłem.

Możliwość złożenia wniosku o „Dodanie użytkownika z istniejącym identyfikatorem”  online mają klienci posiadający rachunek w PKO Banku Polskim - przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 30 mln zł oraz samorządy.