2022-12-06

Od 06.12.2022 r. zmieniają się kryteria wyszukiwania w serwisie iPKO biznes.

Co zyskujesz z nowymi kryteriami?

  • Sprawniejsze wyszukiwanie i poruszanie się po kryteriach
  • Wybór interesujących Cię kryteriów
  • Zmiany wizualne - czytelniejsze ekrany

Jak zmienią się kryteria wyszukiwania?

Dzięki temu, że usunęliśmy zakładki — wszystkie kryteria będą na jednym ekranie.

Jak było?

Jak było

 

Jak jest teraz?

kryteria wyszukiwania teraz

Najczęściej używane przez klientów kryteria odpowiednio pogrupowaliśmy, pozostałe znajdziesz pod przyciskiem: Pokaż kryteria zaawansowane.

wyszukiwanie zaawansowane

Pamiętaj! Na nowym jak i na dawnym widoku masz możliwość wyboru interesujących Cię kryteriów – nie musisz wybierać wszystkich.

Lista rozwijana: Moje zapisane kryteria, pozwala na wyszukanie transakcji po wcześniej zdefiniowanych i zapisanych przez Ciebie filtrach. Po wyświetleniu wyników masz możliwość zapisania lub przywrócenia domyślnych filtrów lub ich dalszą edycję pod przyciskiem: Kryteria wyszukiwania.

Pole edycyjne: Wyszukaj, pozwala na wpisanie frazy do wyszukiwania – np. nazwy Kontrahenta. Należy uzupełnić pole do wyszukiwania, a następnie potwierdzić za pomocą kliknięcia w ikonę lupy lub klawisz Enter.

transakcje edytowane

Powrót do dawnych kryteriów

Umożliwiamy jeszcze tymczasowy powrót do dawnych kryteriów. Możesz się na nie przełączyć w prawym górnym rogu.

dawny widok

Nowy kafel „Do podpisania” i wyszukiwanie kontrahenta po NIP

Dodatkowo przypominamy, że wprowadziliśmy już zmiany w kaflu: Do podpisania. Znajdziesz tam informacje o istniejących operacjach do podpisania.

do podpisania

Oprócz tego, gdy będziesz robić przelew możesz już wyszukać kontrahentów po fragmencie NIP.