2021-03-12

Nowa wygodna funkcja – możliwość zbiorczej realizacji przelewów zagranicznych w wybranej walucie.

Jak działa paczka zagraniczna zbiorcza w serwisie iPKO biznes?

  • Łączna kwota przelewów z paczki, jak i związane z nią opłaty i prowizje, są pobierane zbiorczo ze wskazanych rachunków
  • Szczegóły pojedynczych zleceń będą dostępne w szczegółach paczki, a po obciążeniu rachunku – także w zestawianiu pobranych prowizji.

Jak skorzystać z nowej funkcji?

  • Jeżeli masz pełen dostęp lub uprawnienie „Zlecenie przelewu zagranicznego – tworzenie” – paczka zagraniczna zbiorcza jest już aktywna
  • W innym przypadku – administrator musi zmienić uprawnienia w Administracji w iPKO biznes
  • Użytkownicy bez uprawnień mają dostęp do ogólnych informacji o paczkach, m.in. o łącznej kwocie lub liczbie transakcji.

Szczegółowy opis funkcji znajduje się w Przewodniku użytkownika w sekcji Pomoc po zalogowaniu do serwisu.