2022-07-22

Od 6 lipca 2022 r. deweloperzy, którzy mają Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze (MRP) w naszym banku mogą skorzystać z modułu Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych w iPKO biznes.

Dzięki modułowi MRP możesz:

  • Przeglądać posiadane Otwarte Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze (OMRP) lub Zamknięte Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze (ZMRP) i kontrolować ich stan.
  • Weryfikować wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy przez przeglądanie indywidualnych rachunków nabywców (IRN).
  • Sprawdzać harmonogram etapów Twoich inwestycji.
  • Klienci korporacyjni mogą składać dyspozycje – takie jak: oświadczenie o zawartej umowie z nabywcą, dotyczące cesji wierzytelności lub promes oraz wypłat z Otwartego lub Zamkniętego MRP.
  • Pobierać raporty wpłat i wypłat w module MRP – dostępne tylko dla klientów korporacyjnych.
  • MRP otwarte od 1 lipca 2022 r. pozwalają na dostęp do informacji związanych z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym – widoczna będzie stawka procentowa wymaganej składki oraz konto klienta, z którego będziemy ją pobierać.