2021-10-27

Aktywacja i zarządzanie rachunkami wirtualnymi są teraz prostsze w iPKO biznes.

Aby przejść do usługi w iPKO biznes należy kliknąć: Rachunki-> Rachunki Wirtualne.

Funkcje dostępne w ramach usługi „Rachunki wirtualne”:

  • uruchomienie i zamykanie usługi online w ramach posiadanych uprawnień;
  • ustawianie lub modyfikowanie parametrów usługi (m.in. sposób i częstotliwość księgowania, możliwość obciążania rachunków);
  • generowanie numerów rachunków wirtualnych (z poziomu serwisu lub na podstawie pliku);
  • wyszukiwanie operacji w historii wg kryterium: nr rachunku wirtualnego;
  • analityka księgowań zbiorczych;
  • ukrywanie rzeczywistego numeru rachunku (dla odbiorcy przelewu będzie widoczny numer rachunku wirtualnego), z którego została zrealizowana płatność numerem rachunku wirtualnego;
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników do usługi.

Jak aktywować usługę?

Świadczenie usługi dla nowych jak i obecnych klientów nie wymaga podpisywania odrębnej dokumentacji, a uruchomienie nowej usługi wymaga jedynie odpowiednich uprawnień.  

Ile to kosztuje?

Korzystanie z usługi wiąże się z opłatą zgodnie z Taryfą, w tym z uruchomieniem cyklicznej opłaty abonamentowej związanej z jej świadczeniem w wysokości 100 zł miesięcznie.

Tworzenie i zarządzanie rachunkami wirtualnymi: