2022-03-09

W aplikacji IKO możesz korzystać z opłat automatycznych za przejazdy, a teraz również e-biletów autostradowych w systemie e-TOLL.

W zależności od odcinka autostrady:

  • automatyczne przejazdy: na autostradzie A1 (Toruń-Gdańsk) oraz A4 (Katowice-Kraków)
  • e-bilety autostradowe: na autostradzie A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica)

Opłacaj przejazdy wygodniej, z IKO nie musisz:

  • stać w kolejce do bramek
  • wyjmować karty lub szukać drobnych  
  • instalować dodatkowych aplikacji ani się w nich rejestrować

Dowiedz się więcej